பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு ஜூன் மாத ஊதியம் வழங்ப்படும் DSE - துளிர்கல்வி

Latest

Our New Website

https://www.thulirkalvi.net/

Recent Posts Widget

Search This Site

Saturday, June 20, 2020

பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு ஜூன் மாத ஊதியம் வழங்ப்படும் DSE

பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு ஜூன் மாத ஊதியம் வழங்ப்படும் DSE


பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கும் சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று கல்வித்துறை அறிவித்துளது. அதே சமயம் வேலை பார்க்காத ஜூன் மாதத்திற்கான நாட்களை பின்னர் ஈடு செய்ய வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை விதித்துள்ளது. 

 In Samagra Shiksha , Tamil Nadu , Part Time Instructors ( PTIs ) are currently working on consolidated pay in the Government Upper Primary , High & Higher Secondary Schools. Due to the Covid - 19 pandemic all the Schools have been closed till further Orders are issued by the State government to re - open the Schools . Hence , the PTIs are not in a position to report for their duty. 

 In this regard , it is instructed , that the Part Time Instructors be paid the salary for June 2020 to support their livelihood and they have to compensate their non - working days by coming to Schools when they are fully functional and operational as per the Government instructions and Orders after the Covid - 19 pandemic is over. 🔥👉இந்தச் செய்திப் பிடித்திருந்தால் தயவுசெய்து ஷேர் செய்யுங்கள்

No comments:

Post a Comment

Please Comment