எவ்வகையான படிப்புகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கான ஆலோசனை - துளிர்கல்வி

Latest

Recent Posts Widget

Search This Site

Wednesday, May 20, 2020

எவ்வகையான படிப்புகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கான ஆலோசனை

எவ்வகையான படிப்புகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கான ஆலோசனை


இந்து தமிழ்திசை அமிர்தா ஸ்கூல் ஆப் இன்ஜினியரிங் சார்பில் வெபினர் இணையவழி சந்திப்பு வருங்காலத்தில் எவ்வகையான படிப்புகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு நிபுணர்கள் ஆலோசனை

No comments:

Post a Comment

Please Comment