முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் நாள் 16/05/2020 - துளிர்கல்வி

Latest

Our New Website

https://www.thulirkalvi.net/

Recent Posts Widget

Search This Site

முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் நாள் 16/05/2020

முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் நாள் 16/05/2020

சேலம் மாவட்டத்தில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் தொடங்க உள்ள பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வுகள் சார்ந்த பணிகளுக்கு தொடக்க நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் பயன்படுத்திட மேற்பார்வையில் படி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது


No comments:

Post a Comment

Please Comment