ஏழாம் வகுப்பு - தமிழ் - புதிய பாடத்திட்டம் - பருவம் மூன்று - இயல் 1 - கவிதைப்பேழை - விருந்தோம்பல் - துளிர்கல்வி

Latestதுளிர்கல்வி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...நட்பில் இணைந்திருங்கள்...
♨Dear New Admins Please add this number 9344118029 or 9655435493 to your WhatsApp groups

இந்த வலை தளத்தில் தேடுங்கள்

LIKE US

Popular Posts

Monday, January 13, 2020

ஏழாம் வகுப்பு - தமிழ் - புதிய பாடத்திட்டம் - பருவம் மூன்று - இயல் 1 - கவிதைப்பேழை - விருந்தோம்பல்

🔥Join Our📱WhatsApp🌍Groups👉Click Here
👍Like Our📱Facebook🌍Page👉Click Here
🔥Join📱Our🌍TELEGRAM CHANNEL?👉Click Here
👍Follow📱Us ON🌍TWITTER👉Click Here

ஏழாம் வகுப்பு - தமிழ் - புதிய பாடத்திட்டம் - பருவம் மூன்று - இயல் 1 - கவிதைப்பேழை - விருந்தோம்பல்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்களின் இனிய , எளிய விளக்கம் 👁👁*பார்த்து மகிழுங்கள்😊🤝 நண்பர்களே!

மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை

No comments:

Post a Comment

உங்களின் மேலான கருத்துக்களை இங்கே பதிவிடவும். .