ரிலையன்ஸ் ஜியோ தொலை தொடர்பு நிறுவனத்தின் புதிய கட்டண விபரங்கள் - துளிர்கல்வி

Latest

Recent Posts Widget

Search This Site

Thursday, December 5, 2019

ரிலையன்ஸ் ஜியோ தொலை தொடர்பு நிறுவனத்தின் புதிய கட்டண விபரங்கள்

*♦ரிலையன்ஸ் ஜியோ தொலைத் தொடர்பு நிறுவனத்தின் புதிய கட்டண விபரங்கள்*

*📍வரும் டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி முதல் செயற்படுத்தப்பட உள்ள புதிய ஆல் இன் ஒன் பிளான் கட்டண விபரத்தை ரிலையன்ஸ் ஜியோ வெளியிட்டுள்ளது.*

*📍ரூ. 199 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.2199 வரையிலான திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது.* 

*📍ஜியோவின் பிளான்கள் 28 நாட்கள், 56 நாட்கள், 84 நாட்கள் மற்றும் 365 நாட்கள் என வழங்கப்படுள்ளது.* 

*📍தினமும் 1.5 ஜிபி டேட்டா வழங்குகின்ற பிளான்களில் ரூ.199 பிளான் 28 நாட்களுக்கும், ரூ.399 பிளான் 56 நாட்களுக்கும், ரூ. 555 பிளான் 84 நாட்களுக்கும் வழங்கப்படுகின்றது.*

*📍ஜியோ 1.5 ஜிபி டேட்டா பிளான் ரூ.199 பிளானில் வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 1000 நிமிடம், தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுவதுடன் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍ரூ.399 பிளானில் வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 2000 நிமிடம், தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுவதுடன் 56 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍ரூ.555 பிளானில் வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 3000 நிமிடம், தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுவதுடன் 84 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍ரூ.2199 பிளானில் வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 12,000 நிமிடம், தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுவதுடன் 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍2 ஜிபி டேட்டா பிளான் தினமும் 2ஜிபி டேட்டா வழங்கும் வகையிலான மூன்று பிளான்களை ஜியோ வழங்குகின்றது. அவை ரூ.299, ரூ.444 மற்றும் ரூ.599 போன்றவை ஆகும். இவற்றில் வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள் கிடைக்கின்றது.*

*📍ரூ.299 பிளானில் வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 1000 நிமிடம், தினசரி 2 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுவதுடன் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍ரூ.444 பிளானில் வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 2000 நிமிடம், தினசரி 2 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுவதுடன் 56 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍ரூ.599 பிளானில் வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 3000 நிமிடம், தினசரி 2 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுவதுடன் 84 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍3 ஜிபி டேட்டா பிளான் நாள் ஒன்றுக்கு 3ஜிபி டேட்டா வழங்கும் வகையிலான ரூ.349 திட்டத்தில் வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 1000 நிமிடம் வழங்கப்படுவதுடன் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍மற்ற ஜியோ பிளான்கள் ரூ. 129 பிளானில் மொத்தமாக 2 ஜிபி டேட்டா, வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 1000 நிமிடம் வழங்கப்படுவதுடன் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍ரூ. 329 பிளானில் மொத்தமாக 6 ஜிபி டேட்டா, வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 3000 நிமிடம் வழங்கப்படுவதுடன் 84 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍ரூ. 1299 பிளானில் மொத்தமாக 24 ஜிபி டேட்டா, வரம்பற்ற ஜியோ அழைப்புகள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 12,000 நிமிடம் வழங்கப்படுவதுடன் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.*

*📍மற்ற நெட்வொர்க் அழைப்புகள் FUP கடந்த பிறகு நிமிடத்திற்கு 6 பைசா கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். ஏறக்குறைய மற்றும் ஒரே மாதிரியாக  அமைந்துள்ளது. கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது. ஆனால் 300 % வரை கூடுதல் பலனை வழங்குகின்றது.*

*♦Friends Social Media*

No comments:

Post a Comment

Please Comment