பருவ மழை காரணமாக அனைத்து வகைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள். - துளிர்கல்வி

Latest


LIKE OUR FACEBOOK PAGE

இங்கே தேடுங்கள்


Monday, December 2, 2019

பருவ மழை காரணமாக அனைத்து வகைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.பருவ மழை காரணமாக அனைத்து வகைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து  பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.
No comments:

Post a Comment

உங்களின் மேலான கருத்துக்களை இங்கே பதிவிடவும். .