தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறும் தேதி அறிவிப்பு -3 பயிற்சி வகுப்புகள் - துளிர்கல்வி

Latest

Our New Website

https://www.thulirkalvi.net/

Recent Posts Widget

Search This Site

தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறும் தேதி அறிவிப்பு -3 பயிற்சி வகுப்புகள்

இன்று வேலூர் VIT யில் நடைபெற்ற தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பில் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பேசும் போது 

தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு பின்வருமாறு இருக்கும் என்று தெரிவித்தார். 

ADQPU7461G
 Election 3 Class date 

 1st class 15-12-2019 

 2nd class 22-12-2019 

 3rd class 26-12-2019

No comments:

Post a Comment

Please Comment