எட்டாம் வகுப்பு கற்றல்விளைவுகள் அடிப்படையிலான மாதிரி வினாத்தாள்கள் - துளிர்கல்வி

Latest

Our New Website

https://www.thulirkalvi.net/

Recent Posts Widget

Search This Site

எட்டாம் வகுப்பு கற்றல்விளைவுகள் அடிப்படையிலான மாதிரி வினாத்தாள்கள்

எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கு தயார் செய்யப்பட்ட கற்றல்விளைவுகள் அடிப்படையிலான மாதிரி வினாத்தாள்கள், பருவம்-2, அனைத்து பாடங்கள்( தமிழ் & ஆங்கில பிரிவு)

தயாரிப்பு: ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி, திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
No comments:

Post a Comment

Please Comment