இரண்டாம் பருவ ஆங்கில வார்த்தைகளின் தொகுப்பு! A collection of second term English words! - துளிர்கல்வி

Latest

துளிர்கல்வி வலைதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது,,, நட்பில் இணைந்திருங்கள்,, நன்றி!
Recent Posts Widget

Search This Site

Monday, November 11, 2019

இரண்டாம் பருவ ஆங்கில வார்த்தைகளின் தொகுப்பு! A collection of second term English words!

இரண்டாம் பருவ ஆங்கில வார்த்தைகளின் தொகுப்பு! A collection of second term English words!


ஆங்கிலம் - இரண்டாம் பருவம் - ஒன்று, இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகங்களில் இடம் பெற்றுள்ள, முக்கிய ஆங்கில வார்த்தைகள் சேகரிக்கப்பட்டு, Rhyming வார்த்தைகளாக தொகுக்கப் பட்டுள்ளது. 


 இந்த வார்த்தைகளை மாணவர்களால் எளிதாக கற்றுக் கொள்ள முடியும். தொடர்ந்து பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் ஆங்கிலம் வாசிப்பதும் எளிதாகும்

English - Second Term - A collection of key English words, placed in one, two, and third grade textbooks, has been compiled into Rhyming words.


  These words can be easily learned by students. It is also easy to read English with regular training

No comments:

Post a Comment

Please Comment