பயிற்சி வகுப்புகள் - துளிர்கல்வி

Latest

துளிர்கல்வி வலைதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது,,, நட்பில் இணைந்திருங்கள்,, நன்றி!
Recent Posts Widget

Search This Site

Tuesday, November 5, 2019

பயிற்சி வகுப்புகள்

*பலனற்றுப் போகும் பயிற்சி வகுப்புகள்!*

🌟⟦T⟧ ⟦N⟧ ⟦P⟧ ⟦T⟧ ⟦F⟧🌟
  ⚡⟬ அ ⟭ ⟬ ய ⟭ ⟬ ன் ⟭⚡*_எந்த ஒரு பணிக்கும் பயிற்சி என்பது அவசியமான ஒன்று, பணியேற்பதற்கு முன்பு தரப்படும் பயிற்சிகள், பணியேற்ற பிறகு தரப்படும் பணியிடைப் பயிற்சிகள் என இரண்டு வகைகள் உண்டு. ஆசிரியர்களும் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்ட பிறகுதான் பணியேற்கின்றனர். பணிக் காலத்திலும் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு பணியிடைப் பயிற்சிகளும்  வழங்கப்பட்டு வருகிறது. உண்மையில் இந்த பயிற்சிகளின் தன்மை என்ன? இவற்றில் என்னென்ன விதமான சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. ஆராய்வோம்!_**_சமீபத்தில், தமிழக பள்ளி ஆசிரியர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு இடத்தில் வரவழைக்கப்பட்டார்கள். தொடர்ச்சியாக 5 நாட்கள் பயிற்சி தரப்பட்டது. இதன் பின்னணி என்ன?_*

_✒கட்டுரையாளர்:_

*_திருமதி.உமா,_*
*மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்,*
*பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம்.*


🗝тnρтfαyαn.вℓσgѕρσт.¢σм

No comments:

Post a Comment

Please Comment