பேரணாம்பட்டு தாலுக்கா, பல்லலகுப்பம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி மாணவர்கள் 1,500 விதைப்பந்துகளை வீசினர். - துளிர்கல்வி

Latest

Our New Website

https://www.thulirkalvi.net/

Recent Posts Widget

Search This Site

பேரணாம்பட்டு தாலுக்கா, பல்லலகுப்பம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி மாணவர்கள் 1,500 விதைப்பந்துகளை வீசினர்.

பேரணாம்பட்டு தாலுக்கா ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி மாணவர்கள் 1,500 விதைப்பந்துகளை வீசினர்.

No comments:

Post a Comment

Please Comment