கல்வியில் QR Code முறையை அறிமுகப்படுத்தியது தமிழக அரசு தான் | QR Code | Sengottaiyan - துளிர்கல்வி

Latest

துளிர்கல்வி வலைதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது,,, நட்பில் இணைந்திருங்கள்,, நன்றி!
Recent Posts Widget

Search This Site

Wednesday, September 18, 2019

கல்வியில் QR Code முறையை அறிமுகப்படுத்தியது தமிழக அரசு தான் | QR Code | Sengottaiyan

கல்வியில் QR Code முறையை அறிமுகப்படுத்தியது தமிழக அரசு தான் | QR Code | Sengottaiyan
No comments:

Post a Comment

Please Comment