வினாத்தாள்களை வெளியிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் : தேர்வு துறை இயக்குனர் எச்சரிக்கை - துளிர்கல்வி

Latest

துளிர்கல்வி வலைதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது,,, நட்பில் இணைந்திருங்கள்,, நன்றி!
Recent Posts Widget

Search This Site

Thursday, September 19, 2019

வினாத்தாள்களை வெளியிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் : தேர்வு துறை இயக்குனர் எச்சரிக்கை

வினாத்தாள்களை வெளியிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் : தேர்வு துறை இயக்குனர் எச்சரிக்கைNo comments:

Post a Comment

Please Comment