பள்ளிக்கல்வி - ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி - ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் ஒன்றிய அளவில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள அரசு மேனிலைப் பள்ளியினை குருவளமையமாகக் கொண்டு கல்வி மேம்பாட்டுப் பணியினை மேற்கொள்ளுதல் - புதிய அணுகுமுறையினை செயல்படுத்துதல் - துளிர்கல்வி

Latest

கற்போம்.. கற்பிப்போம்..

♨Dear New Admins Please add this 👉 number 9344118029 to your WhatsApp groups🔥

LIKE US

Popular Posts

Wednesday, September 4, 2019

பள்ளிக்கல்வி - ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி - ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் ஒன்றிய அளவில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள அரசு மேனிலைப் பள்ளியினை குருவளமையமாகக் கொண்டு கல்வி மேம்பாட்டுப் பணியினை மேற்கொள்ளுதல் - புதிய அணுகுமுறையினை செயல்படுத்துதல்

பள்ளிக்கல்வி - ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி - ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் ஒன்றிய அளவில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள அரசு மேனிலைப் பள்ளியினை குருவளமையமாகக் கொண்டு கல்வி மேம்பாட்டுப் பணியினை மேற்கொள்ளுதல் - புதிய அணுகுமுறையினை செயல்படுத்துதல்


No comments:

Post a Comment

உங்களின் மேலான கருத்துக்களை இங்கே பதிவிடவும். .

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு:

LIKE OUR FACEBOOK PAGE

நட்பில் இணைந்திருங்கள்