அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உபரி ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல் - துளிர்கல்வி

Latest

கற்போம்.. கற்பிப்போம்..

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

♨Dear New Admins Please add this 👉 number 9344118029 to your WhatsApp groups🔥

LIKE US

Popular Posts

Friday, September 20, 2019

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உபரி ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல்

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உபரி ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல் செய்வது தொடர்பான நெறிமுறைகள்- தக்க நடவடிக்கை குறித்து இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உபரி ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல்

No comments:

Post a Comment

உங்களின் மேலான கருத்துக்களை இங்கே பதிவிடவும். .

நட்பில் இணைந்திருங்கள்