அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உபரி ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல் - துளிர்கல்வி

Latest

துளிர்கல்வி வலைதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது,,, நட்பில் இணைந்திருங்கள்,, நன்றி!
Recent Posts Widget

Search This Site

Friday, September 20, 2019

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உபரி ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல்

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உபரி ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல் செய்வது தொடர்பான நெறிமுறைகள்- தக்க நடவடிக்கை குறித்து இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உபரி ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல்

No comments:

Post a Comment

Please Comment