10 கணிதம்.அலகு-1சார்புகளின் சேர்ப்பு (Composition of function)- அனைத்து புத்தக வினாக்களுக்கும் எளிய முறையில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. (pdf). M. Palaniappan, Nerkuppai - துளிர்கல்வி

Latest

கற்போம்.. கற்பிப்போம்..

துளிர்கல்வி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...நட்பில் இணைந்திருங்கள்...
♨இந்த வலைதளத்தில் இடம்பெறும் செய்திகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் Share செய்யுங்கள்....

இந்த வலை தளத்தில் தேடுங்கள்

♨Dear New Admins Please add this number 9344118029 or 9629345493 to your WhatsApp groups

LIKE US

Popular Posts

Friday, September 6, 2019

10 கணிதம்.அலகு-1சார்புகளின் சேர்ப்பு (Composition of function)- அனைத்து புத்தக வினாக்களுக்கும் எளிய முறையில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. (pdf). M. Palaniappan, Nerkuppai

10 கணிதம்.  அலகு-1

சார்புகளின் சேர்ப்பு (Composition of function)- அனைத்து புத்தக வினாக்களுக்கும் எளிய முறையில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. 4 pages. PDF file.

M. Palaniappan, Nerkuppai


No comments:

Post a Comment

உங்களின் மேலான கருத்துக்களை இங்கே பதிவிடவும். .

நட்பில் இணைந்திருங்கள்