குடிநீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக தனியார் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் -பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்: நாள். 21.06.2019 - துளிர்கல்வி

Latest

Our New Website

https://www.thulirkalvi.net/

Recent Posts Widget

Search This Site

குடிநீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக தனியார் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் -பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்: நாள். 21.06.2019

குடிநீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக தனியார் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் -பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்: நாள். 21.06.2019No comments:

Post a Comment

Please Comment