அனைத்துத்துறை செயலாளர்களும் காலை 10 மணிக்கு அவரவர் அலுவலகத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும்;அரசு ஊழியர்களும் சரியான நேரத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும் - துளிர்கல்வி

Latest

Recent Posts Widget

Search This Site

Wednesday, June 19, 2019

அனைத்துத்துறை செயலாளர்களும் காலை 10 மணிக்கு அவரவர் அலுவலகத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும்;அரசு ஊழியர்களும் சரியான நேரத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும்

அனைத்துத்துறை செயலாளர்களும் காலை 10 மணிக்கு அவரவர் அலுவலகத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும்;அரசு ஊழியர்களும் சரியான நேரத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும்அனைத்துத்துறை செயலாளர்களும் காலை 10 மணிக்கு அவரவர் அலுவலகத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும்;அரசு ஊழியர்களும் சரியான நேரத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும் - தமிழக தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் அறிவுறுத்தல்

No comments:

Post a Comment

Please Comment